Wat is Zen?

“Stap terug en werp het licht terug op de bron”.


Dat is waar het bij Zen om gaat. We weten allemaal hoe makkelijk we ons laten vangen door de dingen: leuke dingen willen we houden, vervelende dingen willen we kwijt. En of die dingen nou echte dingen zijn of dat het gedachten, emoties, fysieke sensaties zijn, dat maakt eigenlijk niet uit.

Bij de beoefening van Zen laten we dat voortdurende reiken en deinzen uit zichzelf tot rust komen. We voeden het niet langer. Zo gaan we onze eigen denk- en doespelletjes steeds beter doorzien. En als dat gebeurt, welke zin hebben ze dan nog? Hoeveel macht hebben ze dan nog? Wie is het die dan vrij wordt?

 

Op die manier kunnen we terug, met geduld, met oefening, tot aan de bron. Om te zien wat die bron is waaruit dit alles voortkomt. Zen-beoefening (zazen), het in stilte zitten, is eigenlijk niets anders dan dat: Je gewaarzijn steeds weer terugbrengen naar die bron, hier en nu, op dit moment.


Dat is alles wat zazen is; niets meer en niets minder. Het kan daarom op ieder moment gedaan worden. Je hoeft niets te doen, het is er al. Ieder moment kan teruggevolgd worden tot die bron, omdat ieder moment uit die bron voortkomt.


(vrij naar Jeff Shore)

.

'Always clear and present'


Kalligrafie door Soshin Makino, 1999.